20/13/94

20/13/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í 1. s prodejem id. 1/2 domu čp.663, Radlická 28, k.ú. Smíchov, za odhadní cenu 792.839.-Kč a id. 1/2 stav. poz.č.parc.2233 v k. ú. Smíchov, za odhadní cenu, tj. 1.700,-Kč/m2 , žadateli panu J. Weinfurterovi. s věcným břemenem předkup. práva pro MČ P 5 na 10 let 2. s tím, že s.r.o., vytvořená vložením tohoto majetku, převezme toto břemeno. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.