20/12/94

20/12/94 Obvodní zastupitelstvo v Praze 5 s o u h l a s í s vystoupením pana JUDr. Šachty, právního zástupce pana Weinfurtera. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.