20/11/94

20/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem celé nemovitosti čp. 1946, Xaveriova 5 se stav.poz.č.parc.1494 a zahradou č.parc.1495, vše v k.ú. Smíchov, společně se spoluvlastnicí třetí osobě za tržní cenu. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.