20/10/94

20/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s tím, aby vlastníci id. 1/16 domu čp.105, Vrchlického 50 s id. 1/16 poz.č.parc.1193, vše v k.ú. Košíře, prodali tuto id. část nemovitosti manželům Jarkovým. Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.