20/1/94

20/1/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e ověřovatele zápisu 20. zasedání OZ P 5 ve složení: E. Kalhousová, J. Smetana, J. Gregor.