2.4.2009 (4)

23/04/2009

Zápis č. 4 zasedání Sociálního výboru konaného dne 2. 4. 2009.

Přítomni: Ing. V. Váchová, B. Altner, J. Matoušková, R. Peterková, Mgr. H. Šupová, Mgr. A.

Grušová, E. Kalhousová

Omluveni: Mgr. L. Vávrová, PhDr. M. Kudrys, Mgr. J. Koričová

Program: 1) Kontrola zápisu z minulého jednání

2) Schválení programu

3) Přidělení grantů ze sociální oblasti

– volnočasové aktivity

„Podaná ruka“

4) Různé

Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová

Hlasování: pro / proti / zdržel se

Ing. V. Váchová předložila návrh týkající se projednávání pouze jediného bodu programu, přidělení grantů.

Hlasování: 7/0/0

Paní E. Kalousová poděkovala za poskytnutí možnosti nahlédnout do došlých žádostí o granty. Bylo by dobré vyhovět více lidem, aby byla konkurence mezi poskytovateli služeb. Požádala o benevolenci přístupu k neziskovým organizacím.

Ing. V. Váchová předložila členům komise dva návrhy týkající se postupů a podmínek při podávání žádostí o poskytnutí grantů:

1) dodržet stanovené podmínky pro podání žádostí (doložit všechny potřebné doklady)

Hlasování: 3/3/1

2) tolerovat případné nepředložení potvrzení finančního úřadu, bude doloženo až v den podepsání smlouvy

Hlasování: 4/2/1

Projednávání grantů v sociální oblasti pro rok 2009.

I. Téma projektu – spokojené stáří

1) Elpida Plus, o.p.s.

Název projektu: senioři z P5 na horách

Požadovaná částka 76 830,-

Udělená částka 21 000.-

Hlasování: 7/0/0

2) Centrum pro ZP kraje

Název projektu: nejsi sám

Požadovaná částka 68 400,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Diakonie ČCE

Název projektu: důstojně prožívané stáří

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

4) Armáda spásy v ČR

Název projektu: soc. aktivizační služby senioři a TP

Požadovaná částka 750 000,-

Udělená částka 200 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Hospic sv. Štěpána, o.s.p

Název projektu: Hospic sv. Štěpána

Požadovaná částka 40 000,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 351 000,-

II.Téma projektu – život bez bariér

1) Formika, o.s.

Název projektu: podporované zam. v regionech

Požadovaná částka 97 750,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

2) Svaz postiž. civil. chorob

Název projektu: rekondice kardiaků a diabetiků

Požadovaná částka 16 000,-

Udělená částka 16 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Svaz diabetiků

Název projektu: pomoc diabetikům

Požadovaná částka 50 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

4) SDM Sedlec

Název projektu: spec. domov mládeže – denní stacionář

Požadovaná částka 50 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 6/0/1

5) SKNEDAM

Název projektu: bariéry u neslyšících

Požadovaná částka 70 000,-

Udělená částka 55 000,-

Hlasování: 7/0/0

6) Domov Dana

Název projektu: am. divadlo, rehab. pobyt, dílna

Požadovaná částka 59 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

7) Fokus Praha, o.s.

Název projektu: centrum psychosociální rehabilitace

Požadovaná částka 84 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

8) APLA Praha, Stř.Č., o.s.

Název projektu: odb. soc. por. – autismus

Požadovaná částka 144 500,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

9) Helppes, o.s.

Název projektu: integrace na 4 tlapkách

Požadovaná částka 93 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

10) škola Modrý klíč

Název projektu: denní, týdenní stacionář, odleh. služby

Požadovaná částka 45 000,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

11) Máme otevřeno?, o.s.

Název projektu: tranzitní program

Požadovaná částka 220 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

12) Máme otevřeno? o.s.

Název projektu: asistenční služba

Požadovaná částka 190 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

13) Máme otevřeno?, o.s.

Název projektu: dobrovolnické centrum

Požadovaná částka 80 000,-

Udělená částka 10 000,-

Hlasování: 7/0/0

14) Česká unie neslyšících

Název projektu: provoz Centra sociálních služeb

Požadovaná částka 60 000,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

15) Kontakt bB, o.s.

Název projektu: soc. aktivizační sl. pro TP

Požadovaná částka 243 380,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

16) Sdr. pro kompl péči DMO

Název projektu: soc. sl. pro lidi s DMO

Požadovaná částka 106 680

Udělená částka 10 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 431 000,-

III. Téma projektu – život bez nudy a rodina spolu

1) Poradna pro rodinu

Název projektu: rodinné poradenství

Požadovaná částka 532 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

2) Bílý kruh bezpečí, o.s.

Název projektu: pomoc obětem trestných činů

Požadovaná částka 252 000,-

Udělená částka 150 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Hestia, o.s.

Název projektu: program pět P Praha

Požadovaná částka 224 600,-

Udělená částka 120 000,-

Hlasování: 6/0/1

4) Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu: terénní soc. práce

Požadovaná částka 170 000,-

Udělená částka 150 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Bílý kruh bezpečí, o.s.

Název projektu: DONA linka, non stop telef. Pomoc

Požadovaná částka 176 000,-

Udělená částka 120 000,-

Hlasování: 5/0/2

6) Armáda spásy v ČR

Název projektu: soc. aktivizační služby pro rodiny

Požadovaná částka 250 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 590 000,-

Volnočasové aktivity

1) MŠ Duha

Název projektu: hippoterapie – šance pro vás

Požadovaná částka 20 640,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

2) Člověk v tísni, o.p.s.

Název projektu: nemít prázdné prázdniny

Požadovaná částka 66 100,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Taneční studio

Název projektu: činnost tanečního centra

Požadovaná částka 40 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

4) Elpida plus, o.p.s.

Název projektu: internet pro seniory

Požadovaná částka 98 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Pro rodinu, o.p.s.

Název projektu: kurzy pro rodiče

Požadovaná částka 327 600,-

Udělená částka 0

6) Pro rodinu, o.p.s.

Název projektu: divadelní andílek

Požadovaná částka 261 310

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

7) Svaz důchodců ČR

Název projektu: aktivitou proti stárnutí

Požadovaná částka 52 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

8) Helppes, o.s.

Název projektu: podaná pac

Požadovaná částka 133 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

9) Kulturní a mateřské centrum

Název projektu: ozdravný pobyt u Máchova jezera

Požadovaná částka 33 900,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

10) Kulturní a mateřské centrum

Název projektu: den dětí

Požadovaná částka 50 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

11) Kulturní a mateřské centrum

Název projektu: vánoční strom

Požadovaná částka 22 700,-

Udělená částka 20 000,-

Hlasování: 7/0/0

12) FIT Club – F. Hájek (tento bod byl stažen z projednávání)

Název projektu: rekond. cvičení pro ml. a seniory

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 0

13) APERIO

Název projektu: kurzy pro rodiče

Požadovaná částka 45 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

14) Hestia, o.s.

Název projektu: dobrovolnictví na Praze 5

Požadovaná částka 46 000,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0

15) Česká unie neslyšících

Název projektu: aktivity neslyšících

Požadovaná částka 44 000,-

Udělená částka 40 000,-

Hlasování: 7/0/0

16) Senior fines, o.s.

Název projektu: pohybové aktivity pro seniory

Požadovaná částka 170 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

17) LATA

Název projektu: ve dvou se to lépe táhne

Požadovaná částka 98 000,-

Udělená částka 90 000,-

Hlasování: 6/0/1 CELKEM: 490 000,-

V. Kde dělám chybu

1) Sedm paprsků, o.s.

Název projektu: manažerem své budoucnosti

Požadovaná částka 350 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 7/0/0

2) Pro Fem, o.p.s.

Název projektu: PC kurzy pro nezam. ženy

Požadovaná částka 25 900,-

Udělená částka 2000,-

Hlasování: 7/0/0

3) Progressive, o.s.

Název projektu: No biohazard – terénní program

Požadovaná částka 450 000,-

Udělená částka 50 000,-

Hlasování: 5/0/2

4) Ježek a čížek, o.s.

Název projektu: nácvik sociálních dovedností

Požadovaná částka 70 000,-

Udělená částka 30 000,-

Hlasování: 7/0/0

5) Armáda spásy v ČR

Název projektu: centrum sociálních služeb

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 0

Hlasování: 7/0/0

6) Magdaléna, o.p.s.

Název projektu: doléčovací centrum Magdaléna

Požadovaná částka 100 000,-

Udělená částka 15 000,-

Hlasování: 7/0/0 CELKEM: 147 000.- Kč

Granty v sociální oblasti pro rok 2009 byly vyhlášeny pro podporu komunit dle stanovených pilířů v celkové výši 2 600 000,- Kč.

Na návrh Sociálního výboru ze dne 2.dubna 2009 byla rozdělena částka v celkové výši Kč 2 009 000,-. Zbývající částka ve výši Kč 291 000,- zůstává v rezervě Sociálnímu výboru pro řešení naléhavých záležitostí.

Pro IV. pilíř – život bez předsudků, který je určen národnostním skupinám – etnické menšiny, uprchlíci se statutem uprchlíka, cizinci žijící v MČ Praha 5, bylo vyčleněno Kč 300 000,-.

Žádost (1) pro toto téma, byla předána k vyhodnocení pí Kalhousové, předsedkyně etnické komise.

Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 14. 5. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti č. 332, nám. 14. října, Praha – Smíchov.

Zapsala: J. Straňáková Ověřila: Ing. V. Váchová Dne: 2. 4. 2009

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě