2/15/94

15/12/1994

2/15/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 u k l á d á Obvodní radě v Praze 5 jmenovat komisi pro etnická uskupení. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
Ing. Arnošt Bělohlávek starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě