2/13/94

15/12/1994

2/13/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s c h v a l u j e řídící výbor SRS ve složení: Prof. Ing. J. Šesták, DrSc. - Demokratický klub RNDr. P. Novák - ODA Ing. J. Kovář - ODS Ing. K. Kořínková, CSc. - Klub sociálně demokratické orientace PhDr. J. Zelina - KSČM. Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě