2/11/94

15/12/1994

2/11/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s t a h u j e z programu dnešního jednání "Prodej nemovitosti čp. 747, Pod Barvířkou 6, k.ú. Smíchov z majetku svěřeného MČ Praha 5". Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě