2/10/94

15/12/1994

2/10/94 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 n e s o u h l a s í s odkoupením ideální 1/4 domu čp. 904, Na Neklance 26 od pana Hordiny, tzn., že nevyužívá svého předkupního práva. Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě