3. Pojištění výstav

Zasedání Dramaturgické rady konané dne 3. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2016
Předkladatel:

Pojištění výstav

Dramaturgická rada

Doporučuje RMČ:

  1. zahájit jednání ve věci pojištění výstav v Galerii Portheimka.

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy.