2. Tisk brožury s přehledem výstav na r. 2017

Zasedání Dramaturgické rady konané dne 3. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2016
Předkladatel:

Tisk brožury s přehledem výstav na r. 2017

Dramaturgická rada

Žádá:

  1. zajištění jazykové korektury při tisku brožury s přehledem výstav na r. 2017.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.