1. Výstavní plán na rok 2017

Zasedání Dramaturgické rady konané dne 3. 8. 2016 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2016
Předkladatel:

Výstavní plán na rok 2017

Dramaturgická rada

Souhlasí:

  1. s navrženým plánem výstav na rok 2017 dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy.