6. Diskuze, různé

Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2018
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. vyhodnocení slavnostního večera – předávání čestných občanství za rok 2017 ve Švanodvě divadle

    hodnocení velmi kvalitního divadelního představení v krytovém divadle Orfeus

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy