4. Portheimka – rekonstrukce

Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2018
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Portheimka – rekonstrukce

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informace OMI o chystané rekonstrukci letohrádku Portheimka

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy