2. Program 4. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2018
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Program 4. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. Program 4. zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy