1. Schválení zápisu z 3. zasedání KKaoP

Zasedání konané dne 21. 2. 2018 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2018
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Schválení zápisu z 3. zasedání KKaoP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání KKaoP

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy