6. diskuze, různé

Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/6/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. vystoupení dětkého souboru v lednu 2018 – M- Havlová

    Bertramka

    zhodnocení posezení s kulturními spolky ve Wintrnitzově vile (12.12.2017)

    Příští zasedání 10.01.2018

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy