5. Stav účtu v roce 2017 a plán na rok 2018 – dary, dotace atd….

Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/5/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Stav účtu v roce 2017 a plán na rok 2018 – dary, dotace atd….

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. konečný stav účtu pro oblast kultury a památek v roce 2017

  2. návrh rozpočtu na rok 2018 a plán čerpání

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy