3. Rekonstrukce Portheimky – zřízení multifunkčního sálu v 2NPv rámci plánované rekonstrukce letohrádku

Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/3/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Rekonstrukce Portheimky – zřízení multifunkčního sálu v 2NPv rámci plánované rekonstrukce letohrádku

Komise kulturní a obnovy památek

Doporučuje RMČ:

  1. prověřit možnost vzniku sálu velikosti obřadní síně v 2NP dle předloženého projektového návrhu

  2. v souvislosti s tímto požadavkem propracovat detailně projekt na úpravu celého objektu

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy