2. Program 20. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 13. 12. 2017 jako řádné
číslo usnesení 20/2/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Program 20. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. Program 20. zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy