7. Schválení zápisu 7. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Schválení zápisu 7. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. zápis 7. zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy