5. Bertramka – změna statutu památky

Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 8/5/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Bertramka – změna statutu památky

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. vypracování posudku na usedlost bertramka Ing. arch. Krušinové

Pověřuje:

  1. OÚR ve spolupráci s oddělením kultury, podat oficiální žádost formou dopisu podepsanou statutárním zástupcem MČ Praha 5 na Ministerstvo kultury na změnu statutu Bertramky z Nemovité kulturní památky na Národní kulturní památku

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy