3. Buďánka – možnosti finančního příspěvku od MČ Praha 5 na obnovu historické dlažby k budově mlékárny.

Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Buďánka – možnosti finančního příspěvku od MČ Praha 5 na obnovu historické dlažby k budově mlékárny.

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informaci Ing. arch. Dvořáka o průběhu oprav komunikací v okolí VPZ Buďánka a prosba o pomoc při položení historické dlažby k budově mlékárny oproti nevhodnému vyasfaltování plochy

Ukládá:

  1. domluvit možnost příspěvku pro Buďánka s panem Kalibou z DAP a.s.
    Termín plnění: 5. 5. 2017

Doporučuje RMČ:

  1. schválit finanční příspěvěk na pokládku historické dlažby k budově mlékárny na Buďánkách ve výši 240.000 Kč, která by byla použita z nevyčerpaných dotačních financí určených na obnovu památek

Usnesení bylo schváleno … hlasy