2. Informace

Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Informace

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

 1. Inforamce o:

  – vývoji možného zřízení Artového kina v bývalém kině Zvon

  – desce policejnímu radovi Vaňáskovi

  – opravě sochy sv. J. nepomuckého na Zlíchově

  – o vydané knize Derecka harda, který bude pozván na příští zasedání KKaOP

  – o plánované opravě Čínského pavilonu

  – novém výstavním plnánu galerie Portheimka do konce roku 2017

  – oslavě 200 let působení rodiny Ringoferů na Smíchově a výstavě k výročí, která bude termínově domluvena s ředitlekou KC Praha 5 Bc. Malíkovou

  – Slavnostní znovuodhalení pomníku padlým na Zlíchově dne 5.5.2017 od 13:30 hodin pozvánka všem

Usnesení bylo schváleno … hlasy