1. Diskuze, různé

Zasedání konané dne 27. 4. 2017 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Prodiskutovala téma:

  1. – návrhy formy (memorandum, dohoda, smlouva….) spolupráce s významnými kulturními organiacemi na území MČ Praha 5, s kterými oboustranná spoluráce funguje již mnoho let.

    – ošetření garance spolupráce

    – vyřešení situace neúspěšných příjemců dotací v oblasti kultry. Ze zákona musí MČ Praha 5 vysvětlit nepřidělení finančních příspěvků

Usnesení bylo schváleno … hlasy