9. Mapa Prahy 5 v papírové podobě pro občany a turisty MČ Praha 5

15/02/2017
Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/9/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Mapa Prahy 5 v papírové podobě pro občany a turisty MČ Praha 5

Komise kulturní a obnovy památek

Žádá:

  1. všechny členy komise pro kulturu a obnovu památek o návrhy významných míst, památných stromů, kašen, zahrad, technických památek atd…, které by měly být zařazeny do této papírové mapy.

    Návrhy předložit na příštím zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě