8. Prezentace návrhů na tisk historických brožur jednotlivých částí území MČ Praha 5 – Jinonice a Butovice

Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/8/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Prezentace návrhů na tisk historických brožur jednotlivých částí území MČ Praha 5 – Jinonice a Butovice

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. projekt kronikáře Mgr. P. Fabiniho –  brožury o historickém vývoji jednotlivých částí MČ Praha 5. Rozpracované návrhy jsou nyní o částech Jinonice a Butovice

Navrhuje:

  1. na příštím zasedání KKaOP probrat možnou finanční podporu projektu za strany MČ Praha 5

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy