7. Čínský pavilon

Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Čínský pavilon

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. Pospis smlouvy o pronájmu Čínského pavilonu MČ Praha 5 na 20 let. Výše symbolického pronájmu budde schválena na zasedání Rady MČ Praha 5.

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy