4. Bertramka

Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Bertramka

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. – informace předsedy KKaOP o stavu komunikace s Mozartovskou obcí

    – rozhovor Ing. O. Velka s Mgr. Jonášovou

Ukládá:

  1. Ve spolupráci s OÚR připravit materiál o změně statusu ke schválení do Rady MČ Praha 5
    Termín plnění: 31. 3. 2017

Doporučuje RMČ:

  1. iniciovat změnu statusu objektu Bertramka z nemovité kulturní památky na národní kulturní památku tzn. podání žádosti se všemi náležitostmi na Ministerstvo kultury do konce března 2017, po schválení záměru v Radě MČ Praha 5.

Navrhuje:

  1. pozvat na zasedání KKaOP zástupce Mozartovské obce prof.Voleka a Mgr. Jonášovou ohledně možné spolupráce na vydání retrospektivní brožury o objektu Bertramka

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy