2. Schválení programu 4. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1.  program 4. zasedání KKaOP dne 14.2.2017

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy