1. Schválení zápisu z 3. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 14. 2. 2017 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2017
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek RMČ Praha 5

Schválení zápisu z 3. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání KKaOP dne 2.2. 2017

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy