6. Informace o pomníku Zlíchov a výrobě desky rodiny Karpelesových

02/02/2017
Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zatupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Informace o pomníku Zlíchov a výrobě desky rodiny Karpelesových

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. – informace Ing. arch. Hamanové o vývoji opravy a doplnění pomníku Zlíchov, kdy bude provedeno na realizaci výběrové řízení na zakázku malého rozsahu ve spolupráci s OLEG

    – informace o již vyrobené desce rodiny Karpelesových

    – telefonický souhlas majitele objektu v ulici Tůmova 185/8

Pověřuje:

  1. Ing. arch. Hamanovou vybrat odpovídající a vhodný typ lavičky k pomníku na Zlíchově

  2. Ing. Palavského zjistit majitele rozvodné budky u pomníku a jejího možného přemístění.

    Ing. Palaského přesunout ve spolupráci s vedoucím Odboru péče o veřejné prostranství Bc. Zemanem držák na sáčky na psí exkrementy jinam nebo dále od pomníku

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě