3. Zajištění tepelné pohody v budově letohrádku Portheimka do realizace velké rekonstrukce budovy

Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zatupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Zajištění tepelné pohody v budově letohrádku Portheimka do realizace velké rekonstrukce budovy

Komise kulturní a obnovy památek

Doporučuje RMČ:

  1. pověření OMI zajištění tepelné pohody v celé budově Portheimka do doby velké rekonstrukce objektu

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy