1. Schválení zápisu z 1. zasedání Komise pro kulturu a obnovu památek

Zasedání konané dne 19. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zatupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Schválení zápisu z 1. zasedání Komise pro kulturu a obnovu památek

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. zápis z 1.zasedání komise pro kulturu a obnovu památek

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy