8. Pomník Zlíchov a pamětní deska rodiny Karpelesovy

Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsedy Komise pro kulturu a obnovu památek

Pomník Zlíchov a pamětní deska rodiny Karpelesovy

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informaci od Ing.arch. Hamanové a vývoji opravy a doplnění pomníku na Zlíchově a desce rodině Karpelesovy od autora Z. Kolářského

Ukládá:

  1. oddělení kultury, zajistit oznámení o výměně desky na domě vlastníkovi daného objektu
    Termín plnění: 10. 1. 2017
Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy