7. Návrh pracovní skupiny “Regenerace”

06/01/2017
Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsedy Komise pro kulturu a obnovu památek

Návrh pracovní skupiny “Regenerace”

Komise kulturní a obnovy památek

Navrhuje:

 1. Radě MČ Praha 5 vybrat z následujích kandidátů členy pracovní skupiny (nejméně 6) pro projekt Regenerace, která je ze zákona nutná k zdárnému pokračování na projektu Regenerace:

  Bc. L.Herold – zástupce starosty MČ Praha 5, gesce památky

  MUDr. M. Bednář – předseda KKaOP

  Ing. arch. Mareš – OÚR, vedoucí odboru

  Ing. Palavský – ved. odd. památek

  Ing. arch. Kroupová – odborná veřejnost

  Ing.M. Dvořák – odborná veřejnost (spolek Buďánka)

  Ing. arch. Vinařová – památky MHMP

  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová – zastupitelka, členka KKaOP

  Ing. arch. Hamanová – předssedkyně výboru územního rozvoje, členka KKaOP

  V. Čahoj – radní pro kulturu a člen KKaOP

  Ing. Richtr – zástupce starosty – gesce územního rozovje, OMI

  M. Havlová – zastupitelka, členka KKaOP

  PhDr.M. Sternová Ph.D – zastupitelka

  Ing. Jirsa – vedoucí odboru OMI

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě