6. Umístění sochy JARO

06/01/2017
Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsedy Komise pro kulturu a obnovu památek

Umístění sochy JARO

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. stížnost zaslanou restaurátorem sochy ak. malířem Pavlem Míkou na stávající umístění sochy Jaro. 

    Na základě restaurátorsé zprávy z roku 2006 je socha kvůli vnějším podmínkám vystavena destrukci. 

Žádá:

  1. nový posudek o vlivu venkovních podmínek na sochu umístěnou momentálně před galerií Portheimka

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě