5. Pamětní deska policejnímu radovi Vaňáskovi

Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/5/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsedy Komise pro kulturu a obnovu památek

Pamětní deska policejnímu radovi Vaňáskovi

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informaci od občanky žijící na území MČ Praha 5 o životě policejního rady Vaňáskovi, který žil v oblesti dnešní Štefánikovy ulice

Ukládá:

  1. Zjistit objekt a číslo domu kde policejní rady bydlel a zda je to skutečně osoba, která byla předlohou filmového rady Vacátka
Usnesení bylo schváleno 900 hlasy