4. Program Spolupořadatelství v roce 2017

Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsedy Komise pro kulturu a obnovu památek

Program Spolupořadatelství v roce 2017

Komise kulturní a obnovy památek

Doporučuje RMČ:

  1. schválit program spolupořadatelství na rok 2017 dle předložených návrhů

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy