2. Schválení programu 1. zasedání KKaOP v roce 2017

06/01/2017
Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/2/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsedy Komise pro kulturu a obnovu památek

Schválení programu 1. zasedání KKaOP v roce 2017

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. program 1. zasedání KKaOP v roce 2017

Ukládá:

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě