10. Diskuze, různé

06/01/2017
Zasedání konané dne 5. 1. 2017 jako řádné
číslo usnesení 1/10/2017
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předsea Komise pro kulturu a obnovu památek

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Žádá:

  1. návštěvu Ing. arch. Vinařové na jednom z dalších zasedání KKaOP

Navrhuje:

  1. pozvat majitelku bývalého kina Zvon

    schůzku s pí. Sádlovou kvůli opravě pomníku na Zlíchově a zajištění realizace zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě