2. Radlická kulturní sportovna

04/01/2017
Zasedání konané dne 21. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Radlická kulturní sportovna

Komise kulturní a obnovy památek

Pověřuje:

  1. předsedu komise MUDr. M Bednáře a zástupce starosty MČ Praha 5, člena KKaOP Bc. L. Herolda k neoficiálnímu navázání kontaktu s majitelem objektu Radlické kulturní sportovny

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě