9. Diskuze, různé

Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/9/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Diskuze, různé

Komise kulturní a obnovy památek

Prodiskutovala téma:

  1. možných termínů zasedání KKaOP v roce 2017. V roce 2016 bude polsední zasedání KKaOP dne 21.12. jako výjezdní s návštěvou opravené mlékarny na Buďánkách a Radlické kulturní sportovny (po dohodě s provozovateli)

Navrhuje:

  1. ostatní neprobraná témata přeložit na 1. zasedání KKaOP v roce 2017 dne 7.1.

Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy