7. Místa na území MČ Praha 5 pro betonové truhlíky

14/12/2016
Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/7/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Místa na území MČ Praha 5 pro betonové truhlíky

Komise kulturní a obnovy památek

Doporučuje:

  1. předat technické a ostatní údaje o betonových truhlících studentům ČVUT pro zpracování návrhů na umístění zbylých betonových truhlíků.

Žádá:

  1. Ing. arch. Sedláka a vytipování dvou míst na území MČ Praha 5 na seskupené útvary, kde stavebním prvkem bude betonový květináč vyrobený MČ Praha 5 v roce 2012.

Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě