5. Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na Zlíchově

Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/5/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na Zlíchově

Komise kulturní a obnovy památek

Prodiskutovala téma:

  1. plánované opravy sochy sv. Jana Nepomuckého na Zlíchově

Navrhuje:

  1. pozvat faráře Mgr. Josefa Ptáčka na jedno z dalších zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy