4. Bertramka – informace

Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/4/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Bertramka – informace

Komise kulturní a obnovy památek

Prodiskutovala téma:

  1. o stavu objektu Bertramka a možnosti obnovení vztahů s vlastníkem objektu – Mozartovskou obcí

Navrhuje:

  1. sepsání dopisu adresovanou na vedení Mozartovy obce

Žádá:

  1. Radu MČ Praha 5 schválit znění dopisu Mozartovy obci dle přílohy

Usnesení bylo schváleno 9/0/2 hlasy