3. Program regenerace

Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/3/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Program regenerace

Komise kulturní a obnovy památek

Bere na vědomí:

  1. informace Ing.arch Sedláka o projektu Regenerace týkající se přímo MČ Praha 5 a prezentaci již hotové části projektu

Navrhuje:

  1. vytvořit do 15.1.2017 pracovní skupinu pro projekt Regenerace

Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy