2. schválení programu 13. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/2/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

schválení programu 13. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. program 13. zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy