1. Schválení zápisu z 12. zasedání KKaOP

Zasedání konané dne 7. 12. 2016 jako řádné
číslo usnesení 13/1/2016
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zastupitel, předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Schválení zápisu z 12. zasedání KKaOP

Komise kulturní a obnovy památek

Schvaluje:

  1. zápis z 12. zasedání KKaOP

Usnesení bylo schváleno 11/0/0 hlasy